Vijesti

30.10.2018.
Aktuelne vijesti
Predstavnici Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravosuđa SAD (ICITAP) posjetili Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Neđo Kojić 26.10.2018. u prostorijama Agencije sastao se sa novim savjetnikom u Međunarodnom programu pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravosuđa SAD (ICITAP) Michaelom Harringtonom. Tokom sastanka sa direktorom Kojićem razgovaralo se o mogućim načinima realizacije međusobne saradnje i razmjene znanja i iskustava u oblasti forenzičkih vještačenja iz nadležnosti Agencije. Tom prilikom su predstavnici Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravosuđa SAD (ICITAP) upoznati sa kapacitetima Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja a dogovoreni su i planovi za proširenje saradnje u budućnosti.