Vijesti

14.11.2018.
Aktuelne vijesti
Tužilac Tužilaštva BiH Diana Kajmaković posjetila Agenciju

U posjeti Agenciji, 13. novembra 2018. godine, boravila je tužilac Tužilaštva BiH Diana Kajmaković. Tužiocu Kajmaković su predstavljeni postojeći forenzički kapaciteti i laboratorije koje djeluju unutar Agencije kao i strategija daljeg razvoja. Za vrijeme sastanka sa direktorom razgovarano je o dosadašnjoj uspješnoj i planovima dalje saradnje.