Vijesti

17.03.2023.
Arhiva
Predstavnik Agencije uzeo učešće u dvodnevnom treningu „Odnosi sa javnošću i protokol u poslovnom okruženju – savjeti i praksa“

U hotelu „Ambasador“ u Opatiji 16. i 17. marta 2023. godine održan je dvodnevni trening na temu „Odnosi sa javnošću i protokol u poslovnom okruženju – savjeti i praksa“ u kome je učešće uzela i šef Odjelјenja za podršku Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, Sanja Pržulј.

Dvodnevni trening „Odnosi sa javnošću i protokol u poslovnom okruženju – savjeti i praksa“ povećen je segmentu odnosa sa javnošću, odnosno na pravovremenu i cilјanu komunikaciju, kao i na važnost protokolarnih aktivnosti. Polaznici ovog dvodnevnog treninga upoznali su se sa teorijom i praksom odnosa sa javnošću sa posebnim naglaskom na odnose sa medijima i protokolom, te su dobili korisne savjete na koji način da koriste alate odnosa sa javnošću kao važno sredstvo za postizanje poslovnih i organizacijskih cilјeva. Predavač na treningu je bila iskusna i poznata doc. dr. sc. Mirela Holy, koja je svoje znanje i višegodišnje iskustvo stekla radeći u odnosima sa javnošću u hrvatskom Ministarstvu životne sredine, PR agenciji i drugim sektorima.

Učešćem na ovom treningu zaposleni Agencije će u svom radu moći da primijene stečena znanja, kao što su, između ostalog, pravila, alati i tehnike dobre komunikacije sa medijima, pripremanje za javni nastup i kako on treba da izgleda, odgovor na krizne situacije, planiranje, organiziranje i upravlјanje protokolarnim aktivnostima.