Javne konsultacije


Kontakt: Vlatko Rezić, koordinator za konsultacije

Nikole Tesle 59, 71123 Istočno Sarajevo

057 320 326

057 320 303

vlatko.rezic@afiv.gov.ba

afiv@afiv.gov.ba

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57