Strateški dokumenti


Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2016. godinu 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2018. godinu 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2019. godinu 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2020. godinu 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2021. godinu 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2022. godinu 
Izvještaj o radu za 2015. godinu 
Nacrt programa rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2019.godinu 
Nacrt programa rada za 2021. godinu 
Odluka o usvajanju Srednjoročnog plana rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2020-2022. godinu 
Plan integriteta Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2017. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2019. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2021. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2022. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2023. godinu  
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2024. godinu 
Srednjoročni plan rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2019-2021. godine 
Srednjoročni plan rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2020-2022. godine 
Srednjoročni plan rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2021-2023. godina - nacrt 
<< prethodna | 1 | 2 |

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57