Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju

Datum Naziv
08.02.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju 
29.01.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke forenzičke radne stanice - LOT 1 
28.12.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog goriva eurodizel 
02.12.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sigurnosnog ormara 
16.10.2020.  Odluka o poništenju postpka nabavke laboratorijske opreme za Laboratoriju za vještačenje požara i eksplozija, termovizijska kamera, video endoskop i digitalni multimetar 
15.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme – Uređaj za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina 
15.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kalibracije vaga – LOT 1 
15.10.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja Wasserlab water purification system – LOT 2 
15.10.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja Ultra Clear TWF UV UF TM Ultrapure Water System with TOC Monitoring, SIEMENS – LOT 3 
15.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja FTIR Agilent Cary 600 – LOT 4 
06.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nadogradnje na program Magnet Axiom with Cloud Add za forenzički program „Internet Evidence Finder“ (serijski broj: 302631343233-313030303030-3631353134, software maintenance and support) - LOT 1 
06.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nadogradnje za forenzički program „Sumuri Recon Imager“ na „Sumuri Recon ITR” (broj licence: 0374419090029180) - LOT 2 
06.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Cellebrite UFED Touch Ultimate i UFED Physical Analyzer (serijski broj: 5904409 i 1872666254)“ - LOT 3  
03.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pomoćne laboratorijske opreme – LOT 2 
03.07.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke maramica za dekontaminaciju - LOT 3 
03.07.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke hemikalija LOT 1 
03.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja autoklava – LOT 2 
03.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System i HID Veriti® 96-Well Thermal Cycler – LOT 1 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga jednogodišnjeg produženja licenci za forenzičke programe i opremu- LOT 1 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 2 
<< prethodna | 1 | 2 |