Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju

Datum Naziv
25.03.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilaraн i 7500 Real-Time PCR System – LOT 1 
25.03.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja TUTNAUER AUTOCLAVE – STEAM STERILIZER – LOТ 2 
25.03.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja termomiksera Eppendorf – LOT 3 
25.03.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja gasnog hromat. sa MS detektorom (GC MSD), headspace (HS) gasnog hromat. sa FID detektorom (HS-GC-FID) i gasnog hrom.. sa masenim detektorom i gasnog hromat. GC MSD/FID LOT 4 
25.03.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja aparata za dejonizovanu vodu proizvođača Wasserlab – LOT 5 
25.03.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja mašine za pranje laboratorijskog posuđa LAB 500 Steelco – ЛОТ 6 
04.03.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izolacijskih kitova  
08.02.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju 
01.02.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program "DVR Examiner" - LOT 3 
01.02.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Cellebrite Analytics Desktop“ (Link Analyzer) (serijski broj: 411433658) – LOT 7 
01.02.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Cellebrite UFED Touch Ultimate и UFED Physical Analyzer" - LOT 12 
01.02.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „UFED4PC и UFED Physical Analyzer" - LOT 19 
07.12.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju  
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „FTK Standalone“ (serijski broj: 3455160, software maintenance and support) – LOT 1 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „X-Ways Forensic“ (serijski broj: 4666A8A7) – LOT 2 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program “DVR Examiner” (serijski broj: 10828) – LOT 3 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program “R-Studio Network Technician License“ – LOT 4 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Mount Image Pro” (serijski broj: 8DB9-E6EF-22E3) – LOT 5 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program “Belkasoft Forensic Studio Ultimate” (serijski broj: AXYVD4-GEJZJU-P4TTNJ-ZHCHP3-UR5ECP-XU6X4V) – LOT 6 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Cellebrite Analytics Desktop“ (Link Analyzer) (serijski broj: 411433658) – LOT 7 
<< prethodna | 1 | 2 |