Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju

Datum Naziv
13.06.2018.  Odluka o poništenju postupka nabavke laboratorijskog digestora i mobilne fleksibilne ruke za ekstrakciju vazduha 
24.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisa i validacije uređaja za ultra čistu vodu Merck Millipore MilliQ Integral 10 - LOT 1 
24.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisa za centrifuge i termomiksere - LOT 2 
24.05.2018.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovne kalibracije varijabilnih mikropipeta - LOT 3 
24.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisa za uređaje 3500 Genetic Analyzer sа 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System i ProFlex™ 96-Well PCR System - LOT 4 
24.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisa za UV portabilne lampe - LOT 5 
24.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku preliminarnih testova - LOT 1 
24.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ekstrakcijskih kitova - LOT 2 
24.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju - LOT 3 
24.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pomoćne laboratorijske opreme - LOT 4 
16.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nadogradnje postojećeg sistema za vještačenje mobilnih telefona 
14.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenog motornog vozila 
10.05.2018.  Odluka o poništenju postupka nabavke opreme za potrebe Laboratorije za vještačenje glasa i audio zapisa 
04.05.2018.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe Laboratorije za vještačenje kompjuterskih sitema 
26.04.2018.  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program "Amped Authenticate" - LOT 1 
26.04.2018.  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program "Amped Five" - LOT 2 
27.03.2018.  Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih nepredviđenih građevinskih radova  
20.12.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku analitičke i precizne vage - LOT 2 
19.12.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskih frižidera i zamrzivača - LOT 1 
18.12.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskih radova 
<< prethodna | 1 | 2 | 3 |