Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju

Datum Naziv
26.12.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke automatskog ekstraktora 
20.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog frižidera 
15.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku videokonferencijskog uređaja 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku desktop računara i laserskih kolor printera – LOT 1 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sviča i rutera – LOT 2 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku printera za printanje optičkih medija – LOT 3 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku desktop servera – LOT 4 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku forenzičkih radnih stanica za vještačenje kompjutera, prenosnih računara i prenosnih memorija – LOT 5 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku personalnih računara – LOT 6 
24.11.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenog specijalizovanog vozila 
04.11.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog goriva eurodizel BAS EN 590 EURO 5, AD BLU tečnosti i zimske tečnosti za brisače na teritoriji Bosne i Hercegovine 
27.10.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke desktop računara i laserskih kolog printera – LOT 1 
27.10.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke sviča i rutera – LOT 2 
27.10.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke printera za printanje optičkih medija – LOT 3 
27.10.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke desktop servera – LOT 4 
27.10.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke forenzičkih radnih stanica za vještačenje kompjutera, prenosnih računara i prenosnih memorija – LOT 5 
27.10.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke personalnih računara – LOT 6 
26.09.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku evaporatora/koncentratora u struji azota – LOT 1 
26.09.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku biosigurnosnog kabineta tip-2 – LOT 2 
26.09.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke sistema za automatizovanu ekstrakciju na čvrstoj fazi (SPE) – LOT 3 
<< prethodna | 1 | 2 |