Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju

Datum Naziv
12.10.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Cellebrite Analytics Desktop (Link Analyzer)“ - LOT 1  
12.10.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „EnCase Law Enforcement v7“ - LOT 2  
12.10.2017.  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „PC 3000 Flash“ - LOT-3 
12.10.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Internet Evidence Finder“ - LOT 4 
12.10.2017.  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „XRY/XACT Complete system“ - LOT 5 
12.10.2017.  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Cellebrite UFED Touch Ultimate и UFED Physical Analyzer“ - LOT 6 
12.10.2017.  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „PC 3000 UDMA“ - LOT 7 
12.10.2017.  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „FTK Standalone (серијски број: 1325436)“ - LOT 8 
12.10.2017.  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „FTK Standalone (серијски број: 1325441)“ - LOT 9 
27.07.2017.  Odluka o poništenju postupka nabavke građevinskih radova 
27.07.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača - Kitovi za ekstrakciju DNK za Laboratoriju za biološka vještačenja i DNK analizu 
27.07.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača - Kitovi za kvantifikaciju i amplifikaciju za Laboratoriju za biološka vještačenja i DNK analizu 
30.06.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga prevođenja 
28.06.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Istočnom Sarajevu 
28.04.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Nabavku usluge servisiranja uređaja: 3500 Generic Analyser, 7500 Real-Time PCR System i HID Veriti 96-Well Therminal Cycler - LOT1" 
28.04.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Potrošni materijal za tekuće održavanje Merck Millipore MilliQ Integral 10 sistema za prečišćavanje vode - LOT 2" 
11.04.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog goriva -eurodizel EN 590 EURO 5 
20.03.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu 
13.12.2016.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Grafičke radne stanice sa softverom za autentifikaciju digitalnih fotografija - LOT1" 
13.12.2016.  Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Nadogradnje softvera za analizu foto i video materijala - LOT 2" 
<< prethodna | 1 | 2 |