Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju

Datum Naziv
03.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pomoćne laboratorijske opreme – LOT 2 
03.07.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke maramica za dekontaminaciju - LOT 3 
03.07.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke hemikalija LOT 1 
03.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja autoklava – LOT 2 
03.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System i HID Veriti® 96-Well Thermal Cycler – LOT 1 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga jednogodišnjeg produženja licenci za forenzičke programe i opremu- LOT 1 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 2 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 3 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 4 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 5 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 6 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 7 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 8 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 9 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 11 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 12 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 13 
01.07.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program i opremu - LOT 10 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 14 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 15 
<< prethodna | 1 | 2 |