Riječ direktora


Poštovani posjetitelji,

Dobro došli na internet stranicu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja čiji je cilј transparentno i objektivno informiranje javnosti o svim pitanjima iz nadležnosti Agencije. Stranica će vas informirati o nastanku, organizaciji, nadležnostima, funkcioniranju kao i ulozi koju Agencija ima u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine. Više informacija >>

Direktor
Radiša Samardžija

Laboratorije

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57

Događaji