Laboratorija za vještačenje kompjuterskih sistema

U ovoj laboratoriji sa forenzičkim analizama - vještačenjima je započeto 2011. godine i do sada je urađeno više stotina predmeta po naredbama tužilaštava sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Laboratorija za vještačenje kompjuterskih sistema

U ovoj laboratoriji se vrše forenzičke analize - vještačenja:

  • Kompjutera, USB stikova i memorijskih kartica sa mogućnošću povrata izbrisanih fajlova, pronalazak skrivenih podataka i tragova korištenja interneta i internet aplikacija, e-maila, posjećivanih internet stranica i utvrđivanje korištenja pojedinih softvera, datuma određenih radnji i druge informacije koje se mogu pronaći na kompjuterima;
  • Mobilnih telefona, SIM kartica i GPS uređaja uz mogućnost vještačenja mobilnih uređaja svih poznatih svjetskih proizvođača. Za pojedine mobilne uređaje i SIM kartice omogućen je povrat izbrisanih podataka;
  • Optičkih medija s ciljem utvrđivanja originalnosti izdanja, a osim vizuelnog pregleda, koristi se i specijalizovani softver koji omogućava utvrđivanje datuma i softvera sa kojim su podaci snimljeni na optički medij.
Laboratorija za vještačenje kompjuterskih sistema je opremljena najsavremenijom opremom za rad sa neispravnim hard diskovima i flash memorijama (USB stikovi, memorijske kartice, itd.), te se provode forenzičke analize – vještačenja i neispravnih skladišta digitalnih podataka.