Laboratorija za grafološka/grafoskopska vještačenja

Laboratorija posjeduje najmoderniju opremu i softvere koji se koriste u grafološko/grafoskopskim vještačenjima i u funkiciji je od 2011. godine.

Vještačenja se vrše primjenom nedestruktivnih metoda uz korištenje optičkih instrumenata (video-spektralni komparator, stereomikroskop, ESDA-uređaj za otkrivanje utisnutih tragova na papiru).

Laboratorija za grafološka/grafoskopska vještačenja

U laboratoriji se, u okviru forenzičke analize - vještačenja, vrše slijedeća ispitivanja:

  • Ispitivanje rukopisa (običnih, kurzivnih, štampanih i tehničkih), ispitivanje anonimnih rukopisa, potpisa (punih, skraćenih i parafnih), identifikacija brojeva;
  • Ispitivanje tekstova pisanih pisaćom mašinom, određivanje sistema iste, identifikacija pisaće mašine po tekstu i utvrđivanje naknadno dodavanog teksta;
  • Ispitivanje originalnosti svih vrsta dokumenata i autentičnosti novčanica, identifikacija vrste štampe i svih vrsta otisaka pečata, štambilja i sl.