Vijesti

27.04.2018.
Aktuelne vijesti
Posjeta šefa Policije Brčko distrikta BiH Agenciji

U posjeti Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja 26.4.2018. godine boravio je šef Policije Brčko distrikta BiH g. Goran Pisić.

Tom prilikom g. Pisić se sastao sa direktorom Kojićem i razgovarano je o dosadašnjoj uspješnoj suradnji i dogovoreni su pravci i modaliteti buduće suradnje, nakon čega je upriličen obilazak forenzičkih kapaciteta Agencije.