Vijesti

05.07.2018.
Aktuelne vijesti
U Agenciji održana prezentacija Platforme za istragu eksploziva i vatrenog oružja (PIXAF) i Sistema EvoFinder

U periodu od 2. do 5. jula 2018. u Sarajevu se odvijala misija pripreme uspostavlјanja platforme za balističku identifikaciju opremlјene sistemom EvoFinder u organizaciji Ureda za unutrašnju sigurnost pri Ambasadi Francuske u Bosni i Hercegovini a koji će finansirati Ministarstvo vanjskih poslova Francuske. Misija ima za cilј da identificira arhitekturu ove strukture u Bosni i Hercegovini.

U okviru misije, u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja je 3.7.2018. godine održana prezentacija Platforme za istragu eksploziva i vatrenog oružja (PIXAF) i Sistema EvoFinder od strane francuskih eksperata iz Platforme za istragu eksploziva i vatrenog oružja (PIXAF), uz prisustvo predstavnika Državne agencije za istrage i zaštitu i Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja.

Takođe, održana je i prezentacija instrumenata za balističku analizu državnih organa Bosne i Hercegovine, te faza konsultacija između svih učesnika u dizajniranju buduće arhitekture bosanskohercegovačke strukture za kriminalističku analizu i razmotrena su tehnički najprikladnija rješenja.