Vijesti

25.09.2018.
Aktuelne vijesti
Ministar Mektić pustio u rad Laboratoriju za hemijsko – toksikološka vještačenja

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Neđo Kojić su u utorak, 25.9.2018. godine u Istočnom Sarajevu, u prostorijama Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, pustili u rad Laboratoriju za hemijsko – toksikološka vještačenja.

Ovom prilikom ministru Mektiću je od strane direktora Kojića uručeno priznanje – Plaketa Agencije za dobru saradnju i istaknutu podršku Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja.

U Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja u proteklom periodu završeno je građevinsko prilagođavanje prostora za smještaj i uspostavlјanje Laboratorije za hemijsko – toksikološka vještačenja. Izvršena je nabavka, isporuka i montaža laboratorijske opreme potrebne za rad Laboratorije za hemijsko – toksikološka vještačenja čime su stvoreni tehnički uslovi za početak rada.

Ovo je prva laboratorija ovog tipa u Bosni i Hercegovini koja se uspostavlјa u oblasti sigurnosti a za potrebe rada sudova i tužiteljstava a u njoj će se vršiti stručna ispitivanja i vještačenja primjenom klasičnih i instrumentalnih hemijskih i fizičko-hemijskih metoda u oblasti hemijske toksikologije, kao što je, između ostalog, kvantitativna analiza alkohola, droga, psihoaktivnih lijekova i drugih materija u biološkim uzorcima – krv, urin i drugo. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja je osnovana 2008. godine donošenjem Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH radi obavlјanja poslova iz svoje nadležnosti, a jedna od njih je i toksikološka ispitivanja.