Vijesti

10.04.2019.
Arhiva
Posjeta predstavnika Amabasade Republike Turske

Savjetnici za unutarnje poslove u Amabasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovini, g. Halil Beyazit i g. Levent Büyüǧkdian, posjetili su 09.04.2019. godine Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja. Tokom susreta sa direktorom Kojićem, prezentovani su kapaciteti Agencije, njeni dosadašnji rezultati kao i dalјnji planovi razvoja. Također, diskutiralo se i o mogućoj saradnji i načinima njene realizacije u oblasti forenzičkih vještačenja. Za vrijeme posjete, predstavnici Ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini imali su priliku obići laboratorije koje djeluju u okviru Agencije.