Vijesti

17.05.2019.
Aktuelne vijesti
U Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja održana Regionalna vježba forenzičkog odgovora u slučaju hemijske nesreće sa prekograničnim posljedicama

U prostorijama Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja 15. maja 2019. godine je održana regionalna komandno-štabna vježba u kojoj su provjeravane komunikacije i postupci traženja i pružanja pomoći u slučaju hemijskog akcidenta sa prekograničnim posljedicama sa primjenom forenzičkog postupka.

Uz Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja, u vježbi su učestvovali predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Tokom vježbe, kroz zamišljeni scenario, provjerene su procedure i operativnost institucija nadležnih za djelovanje u ovakvim situacijama, kao i testiranje brze i efikasne komunikacije, kao i razmjene informacija, te provođenje standardnih operativnih procedura za operativno djelovanje na dojavu o krijumčarenju hemijskom materijom.

Ova vježba je dio projekta EU P57 „Jačanje forenzičkih kapaciteta u regionu jugoistočne i istočne Evrope za pregled lica mjesta u istrazi CBRN incidenata"u koju su uključene Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija.