Vijesti

24.05.2019.
Aktuelne vijesti
Posjeta ocjenjivača BATA-e Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

U periodu od 20. do 23.05.2019. godine tim ocjenjivača Instituta za akreditovanje BiH (BATA) boravio je u ocjenjivačkoj posjeti u Agenciji za forenizčka ispitivanja i vještačenja u sklopu sveukupnog procesa akreditacije Agencije koja je ušla u ovaj zahtjevan proces uvođenja sistema kvaliteta. Tim koji su činili Uzeir Ajanović, Muhidin Rašidović, Saša Mrdović i Mia Šešum obavio je ocjenjivanje po tačkama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006, po unaprijed utvrđenom planu i rasporedu.

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja je već usaglasila svoj sistem po međunarodnom standardu ISO/IEC 17025:2006 za sistem upravljanja kvalitetom. Sertifikat od strane Instituta za akreditovanje BiH će predstavljati, kako ispunjenje zakonske obaveze i stvaranje uslova za međunarodnu razmjenu podataka, tako i iskorak institucije u pogledu sigurnosti, bezbjednosti i unapređenja kvaliteta.