Vijesti

29.07.2019.
Aktuelne vijesti
Potpisan još jedan sporazum o saradnji između Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Neđo Kojić i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić potpisali su 25.07.2018. godine, u službenim prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u Sarajevu, sporazum o saradnji. Sporazum između ove dvije institucije dodatno ojačava postojeću dobru saradnju i uspostavlјa dodatni osnov za dalјi razvoj saradnje.

Sporazum između Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH odnosi se na oblast zaštite tajnih podataka.