Vijesti

03.10.2019.
Aktuelne vijesti
Forenzički HBRN timovi iz regiona održali terensku vježbu

Dana 02.10.2019. godine u Palama, u Sportsko-poslovnom centru „Peki“ održana je terenska vježba za balkanski subregion kroz Projekat EU P57 „Jačanje forenzičkih kapaciteta u regionu jugoistočne i istočne Evrope za pregled lica mjesta u istrazi HBRN incidenata", izvedena u organizaciji Konzorcijuma Projekta P57 i Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja. Zemlje učesnice subregionalne terenske vježbe su bile Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija i Republika Srbija, odnosno forenzički HBRN timovi obučeni kroz pomenuti projekat.

Terenska vježba je obuhvatila primjenu procedura za istraživanje HBRN lica mjesta, izviđanje, procjenu rizika, izradu akcionog i plana trijaže, timsku komunikaciju, prikuplјanje uzoraka i tragova sa lica mjesta, propisno pakovanje i dekontaminaciju uz diskusiju i štabno odlučivanje o postupcima po scenariju vježbe radiološko-nuklearnog tipa.

Pomoć i podršku u organizaciji subregionalne terenske vježbe pružili su Opština Pale, Sportsko-poslovni centar „Peki“, kao i Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Federalna uprava policije i Federalna uprava civilne zaštite.