Vijesti

21.10.2019.
Aktuelne vijesti
Direktor Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH posjetio Agenciju

Direktor Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH gospodin Džemail Ćibo posjetio je Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja 18.10.2019. godine.

Direktor Agencije Neđo Kojić tokom razgovora upoznao je direktora Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH sa daljim planovima razvoja Agencije, usavršavanjem stručnih kadrova, kao uspostavljanjem novih linija rada u skladu sa zakonskim nadležnostima, kao i sa problemima koje Agencija ima kada je u pitanju zapošljavanje stručnog osoblja zbog moratorija na zapošljavanje u institucijama BiH koji je na snazi.

Za vrijeme sastanka je zaključeno je da je stručna pomoć Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH od izuzetnog značaja za Agenciju, kako u njenom dosadašnjem radu, tako i u budućnosti.