Vijesti

14.03.2020.
Aktuelne vijesti
Održana dvodnevna Pregledna konferencija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost PS BiH na temu „Zakonodavni okvir, aktuelno stanje i planovi institucija BiH u oblasti odbrane i sigurnost“

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, g. Neđo Kojić, uzeo je učešće u dvodnevnoj Preglednoj konferenciji u organizaciji Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, koja je održana 12. i 13. marta 2020. godine u Sarajevu.

Tom prilikom direktor Kojić održao je izlaganje na temu „Zakonodavni okvir, aktuelno stanje i planovi institucija BiH u oblasti odbrane i sigurnost“, te upoznao prisutne sa radom, nadležnostima, trenutim aktivnostima, problemima i izazovima, kao i planovima rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja.

Prioritetni cilј konferencije bio je da predstavnici sigurnosnog i odbrambenog sektora u Bosni i Hercegovini na što bolјi i kvalitetniji način upoznaju članove Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sa nadležnostima, aktuelnim stanjem i planovima rada institucija kojim rukovode.

Konferenciji su prisustvovali, osim članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, predstavnici Predsjedništva BiH, Ministarstva odbrane BiH, Zajedničkog štaba, Operativne komande i Komande podrške Oružanih snaga BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Službe za poslove sa strancima BiH, Agencije za policijsku podršku, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje, Komisije za deminiranje i Centar za deminiranje, te Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Misija OSCE u BiH, komanda EUFOR-a u BiH, predstavnici UNDP BiH, Centar za sigurnosnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi – RACVIAC Zagreb, DCAF Ženeva i mnogi drugi.