Vijesti

18.03.2020.
Aktuelne vijesti
Odluka o režimu rada u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

U skladu sa situacijom u Bosni i Hercegovini u vezi sa sprečavanjem širenja coronavirusa (COVID-19) i zaštite zdravlja uposlenih, direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja donio je Odluku o režimu rada u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja. Više detalja u prilogu.