Vijesti

19.03.2020.
Aktuelne vijesti
Izvršena dezinfekcija prostorija Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja

U cilјu sprečavanja širenja korona virusa izvršena je dezinfekcija svih prostorija u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja. Dezinfekciju zgrade, koja je izvršena u srijedu, 18.03.2020. godine, u poslijepodnevnim satima, provela je ovlaštena firma Dezisenkcija d.o.o. iz Bijelјine.

U okviru preventivnih mjera, direktor Kojić je donio i Odluku o režimu rada u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja koja podrazumijeva redovnu dezinfekciju ručki na vratima kao i radnih površina, dok zaposleni na poslovima prijema predmeta i protokola rade sa zaštitnim maskama i rukavicama.