Vijesti

19.06.2020.
Aktuelne vijesti
Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja održao sastanak sa predstavnicima Međunarodne komisije za nestala lica (ICMP)

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, g. Neđo Kojić, održao je 16.06.2020. godine radni sastanak sa šefom Programa za Zapadni Balkan, g. Metjuom Holidejem, u prostorijama Međunarodne komisije za nestala lica (ICMP).

Za vrijeme sastanka prisutni su se usaglasili oko pitanja saradnje ove dvije institucije, odnosno da ICMP i Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja nastavlјaju svoju blisku saradnju na osnaživanju tehničkih kapaciteta Agencije u procesu ekstrakcije i analize DNK.

Takođe, razmatrana je i mogućnost realizacije stručnih obuka u prostorijama Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja u polјu analize DNK, kao i razmjene stručnih znanja u oblasti sistema upravlјanja kvalitetom.

Gore navedeni modaliteti saradnje biće realizovani kroz EU grantove, a sa cilјem osnaživanja saradnje i tehničkih kapaciteta Agencije.