Vijesti

02.09.2020.
Aktuelne vijesti
Donacija HBRN opreme za Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja od strane Evropske unije

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja dobila je donaciju savremene forenzičke opreme od Evropske unije u iznosu od oko 150.000 evra u okviru Projekta 58 „Obezbjeđivanje specijalizovane opreme za HBRN forenziku u zemlјama Jugoistočne i Istočne Evrope“.

Glavni cilј ovog projekta je jačanje kapaciteta za događaje i incidente uzrokovane hemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim oružjem i materijalima. Projekat 58 implementiran je od strane Centra za nauku i tehnologiju Ukrajine (STCU). Donirana oprema se sastoji od lične zaštitne opreme kao i mini mobilne laboratorije za obradu tzv. HBRN lica mjesta (detektori, dozimetri i druga pomoćna oprema za otkrivanje, mjerenje, analizu i identifikaciju opasnih agenasa) i namijenjena je za označavanje i obradu HBRN lica mjesta, prikuplјanje uzoraka i tragova sa lica mjesta, detektovanje i mjerenje HBRN agenasa, propisno pakovanje kao i dekontaminaciju HBRN forenzičkog tima i opreme.

Oprema koju je donirala EU će pomoći u podizanju svijesti o događajima HBRN-a, kao i u uspješnoj kriminalističkoj obradi HBRN lica mjesta.