Vijesti

03.02.2021.
Aktuelne vijesti
Novi direktor AFIV-a Radiša Samardžija stupio na dužnost

Na 22. sjednici održanoj 16.12.2020. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje o imenovanju direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja kojim se Radiša Samardžija imenuje za direktora Agencije na mandatni period od četiri godine. Direktor Agencije je stupio na dužnost 29.01.2021. godine, odnosno danom objavlјivanja rješenja o imenovanju u Službenom glasniku BiH broj 6/21.

Radiša Samardžija je diplomirani pravnik, a u Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja je došao sa pozicije načelnika Ureda direktora u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.