Vijesti

22.10.2021.
Aktuelne vijesti
Posjeta predstavnika SEESAC-a Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, g. Radiša Samardžija, održao je danas, 22.10.2021. godine, radni sastanak sa predstavnicima ekspertskog tima angažovanog od strane Regionalnog Centra za kontrolu malog i lakog oružja (SEESAC). Regionalni Centar za kontrolu malog i lakog oružja (SEESAC) na osnovu Odluke Vijeća Evropske Unije 2018/1788 i 2019/2111, vrši analizu postojećih kapaciteta relevantnih inistitucija u BiH za provođenje istraga krivičnih djela povezanih sa vaterenim oružjem. Predstavnici ekspertskog tima, koji je predvodio g. Lazar Nešić, upoznali su direktora da su u okviru Odluka Vijeća Evropske Unije (CFSP) 2018/1788 i (CFSP) 2019/2111 koje SEESAC sprovodi, opredjeljena sredstva za podršku jačanju kapaciteta za sprovođenje istraga krivičnih djela povezanih sa oružjem kroz konkretnu podršku jačanju njihovih kapaciteta kroz izradu standardnih operativnih procedura, nabavku opreme i potrebnu obuku. Direktor Agencije je upoznao ekspertski tim sa trenutnim kapacitetima Agencije i planovima daljeg razvoja, sa posebnim naglaskom na razvoj Laboratorije za balistička i mehanoskopska vještačenja te je donesen zaključak o nastavku sprovođenja aktivnosti vezanih za projekat koji SEESAC realizuje.