Vijesti

03.11.2021.
Aktuelne vijesti
Rukovodstvo Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja boravilo u radnoj posjeti Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja g. Radiša Samardžija boravio je u prvoj radnoj posjeti Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije 02.11.2021. godine. Tom prilikom rukovodstvo Agencije se sastalo sa načelnikom Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku g. Nenadom Vukanićem i njegovim saradnicima.

Za vrijeme ove radne posjete direktor Samardžija je obišao i laboratorije za DNK analizu i laboratorije za fizičko-hemijska i toksikolpška vještačenja u Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku. Nakon toga, radna posjeta je nastavljena i obilaskom Regionalnog centra za kriminalističku forenziku u Novom Sadu, odnosno laboratorije za daktiloskopska vještačenja kao i laboratorija za izazivanje tragova papilarnih linija. Za vrijeme trajanja radne posjete, predstavljena je organizacija NCKF-a Republike Srbije, dosadašnje realizirane aktivnosti i problemi sa kojima se susreću u radu. Direktor Samardžija je sugovornike upoznao sa ciljevima i planovima Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, te je izraženo obostrano zadovoljstvo održavanjem posjete kao i interes za nastavkom dosadašnje uspješne suradnje.

Osnova za održavanje ove radne posjete je Protokol o suradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja, potpisan između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije u decembru 2015. godine. Ovim protokolom se osigurava i nastavlja uspješna bilateralna suradnja kroz područje forenzike kao neizostavnog segmenta u borbi protiv svih vidova kriminaliteta, kao i razmjena stručnih iskustava na uspostavljanju i funkcioniranju različitih segmenata forenzičkih aktivnosti, pružanja podrške na unapređivanju metoda rada, edukacije kadrova i naučnih istraživanja između Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine i Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku Republike Srbije.