Vijesti

06.12.2021.
Aktuelne vijesti
Posjeta predstavnika Generalnog sekretarijata INTERPOL-a Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, g. Radiša Samardžija, održao je danas, 06.12.2021. godine, radni sastanak sa delegacijom Generalnog sekretarijata INTERPOL-a, odnosno Programa za oružje, koju su činili g. Božidar Popović, I24/7 oficir za ekstenziju, gđa Amina Mašović, specijalistkinja za vatreno oružje, Branislav Pavlović, šef NCB Interpol Sarajevo i Miroslav Nešić ispred Sektora za međunarodnu operativnu policijsku saradnju. Cilj posjete i sastanka je procjena država Zapadnog Balkana u vezi sa trgovinom oružjem. Procjena uključuje evidenciju oružja, pristup iARMS-u i potrebe za proširenjem, uspostava i kapaciteti kontakt tačke za oružje, kao i komunikacija za forenzičkim laboratorijama. Direktor Agencije je upoznao delegaciju Generalnog sekretarijata INTERPOL-a sa trenutnim kapacitetima Agencije i planovima daljeg razvoja, sa posebnim naglaskom na razvoj Laboratorije za balistička i mehanoskopska vještačenja te je postignuta saglasnost o nastavku sprovođenja aktivnosti vezanih za Program koji realizira Generalni sekretarijat INTERPOL-a.