Vijesti

10.12.2021.
Aktuelne vijesti
Rukovodstvo Agencije na Regionalnom sastanku forenzičkih centara

Na poziv i u organizaciji Forenzičkog centra Uprave policije MUP-a Crne Gore i OSCE Misije u Crnoj Gori rukovodstvo Agencije, na čelu sa direktorom g. Radišom Samardžijom, je u periodu od 09. do 10. decembra 2021. godine učestvovalo u radu Regionalnog sastanka forenzičkih centara u Podgorici.

Regionalni sastanak je fokusiran na načine suradnje u razmjeni forenzičkih baza podataka, efikasno dogovaranje o suradnji u razmjeni dokaza i tragova sa drugim forenzičkim laboratorijama i razvijanje međulaboratorijskih forenzičkih testova. Prvog dana regionalnog sastanka održano je više sesija na kojima su izvršene prezentacije forenzičkih centara država iz regiona, vođene su stručne diskusije i definirani elementi daljnje suradnje. Drugog dana regionalnog sastanka upriličen je prijem rukovodilaca forenzičkih centara država iz regiona kod direktora Uprave policije Crne Gore, g. Zorana Brđanina kada je predložen nastavak suradnje između zemalja čije laboratorije imaju planirane aktivnosti po pitanju proširenja područja akreditacije u skladu sa standardom ISO/IEC 17025.