Vijesti

17.02.2022.
Aktuelne vijesti
Potpisan Sporazum o suradnji između Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja u vezi korištenja baza podataka Interpola

Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić i direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija potpisali su danas Sporazum o suradnji kojim se omogućava pristup bazama podataka Interpola. Sporazum između ove dvije agencije u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH dodatno će osnažiti započetu i uspostaviti još jedan osnov za dalji razvoj suradnje.

Sporazumom su obostrano definirana prava i obaveze za korištenje Interpolovog informacijskog sistema i baza podataka, što podrazumijeva direktan pristup bazama podataka Interpola preko sigurne globalne policijske mreže za komunikaciju I-24/7.

Direktor Vilić je ovom prilikom istakao da potpisivanje ovog Sporazuma predstavlja nadogradnju dosadašnje dobre partnerske suradnje i omogućit će Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja bržu i efikasniju razmjenu podataka iz njene nadležnosti.

Direkcija ostaje posvećena u ispunjavanju svoje misije i vizije te kontinuirano ulaže napore u jačanju svojih kapaciteta kao i jačanju suradnje sa agencijama za sprovođenje zakona u BiH i međunarodnim partnerima, kao i primjenu najboljih europskih standarda i praksi.

Direktor Samardžija je istakao opredijeljenost Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja da svojim kapacitetima nastavi pružati efikasnu podršku nadležnim institucijama za sprovođenje zakona u BiH. Sugovornici su se usaglasili da je dosadašnja suradnja ove dvije agencije bila profesionalna i uspješna.