Vijesti

07.03.2022.
Aktuelne vijesti
U Agenciji održan sastanak misije skrininga u cilju stvaranja kapaciteta za podršku sajber sigurnosti

U okviru projekta Ministarstva vanjskih poslova Francuske Republike koji se vodi u regionu sa ciljem da se implementira regionalni centar za razvoj kapaciteta u oblasti sajber sigurnosti i borbe protiv visokotehnološkog kriminala, direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, g. Radiša Samardžija, sa svojim suradnicima održao je 07.03.2022. godine sastanak sa poručnikom Žandarmerije Francuske Republike g. Cédricom Groussetom, i policijskim atašeom pri Ambasadi Francuske Republike u Bosni i Hercegovni, , g. Philippeom Gangloffom.

Tema sastanka bila je provođenje misije skrininga u cilju stvaranja Edukativnog centra za podršku kapacitetima u sajber sigurnosti i borbi protiv sajber kriminala za zapadni Balkan. Planirana misija će biti sprovođena u tri faze koje će se ogledati, između ostalog, u prezentaciji projekta institucionalnim partnerima i organizacijama civilnog društva u svakoj zemlji korisnici, sastancima sa operativnim kolegama i identifikacijama potreba, kao i tehničkoj evaluaciji predloženih struktura.

Na kraju sastanka sugovornici su se usaglasili u preporukama koje se odnose na najrelevantniju lokaciju za implementaciju Centra, obrazovni program koji će ispuniti identifikovane potrebe na regionalnom nivou i partnerstva koja treba razviti kako bi se pokrili obrazovni programi, te je dogovoren daljnji nastavak suradnje u okviru predmetnog projekta.