Vijesti

07.04.2022.
Arhiva
Održan sastanak v.d. glavnog tužitelja i direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja

V.d. glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH, Milanko Kajganić, održao je radni sastanak sa direktorom Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, Radišom Samardžijom.

Na sastanku je razgovarano o suradnji dvije institucije u oblasti realiziranja zahtjeva za stručna vještačenja koje vrši AFIV, a u okviru predmeta u kojima postupa Tužiteljstvo BiH.

Istaknuto je da je u prošloj godini, Agencija na zahtjev Tužiteljstva BiH realizirala više desetina različitih vještačenja, od kojih najčešće vještačenja u oblasti kompjuterskih i informatičkih sistema i uređaja, kao i određenih grafoloških vještačenja.

Na sastanku je razgovarano i o planu aktivnosti AFIV, da se angažuje u oblasti vještačenja posmrtnih ostataka i koštanih uzoraka, uklјučujući i DNK analizu, što je oblast koja je vrlo bitna za rad Tužiteljstva BiH, naročito u predmetima Posebnog odjelјenja za ratne zločine, te je iskazana podrška Tužiteljstva BiH u ovim aktivnostima.

Zajednički zaklјučak sastanka je da će se još intenzivnija saradnja nastaviti u ovoj godini.