Vijesti

28.04.2022.
Aktuelne vijesti
Posjeta Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AFIV-u

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, g. Radiša Samardžija, sastao se danas, 28.04.2022. godine sa delegacijom Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u čijem sastavu su bili direktor Marko Vujević, njegov zamjenik Saša Govedarica, šefica Odjela za potporu Dunja Galić i šefica Odjela za pravne poslove Jelena Pupić.

Tokom sastanka razgovarano je, između ostalog, o dosadašnjoj uspješnoj suradnji i konkretizaciji potreba za daljnjom suradnjom dviju agencija osnovanih Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencija za podršku policijskoj strukturi BiH. Naime, sporazumom o suradnji koji su potpisale Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja i Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova uređuje se postupak i način suradnje u pogledu korištenja kapaciteta institucija u stručnom, obrazovnom i naučno-istraživačkom području.

Sporazum također definira razmjenu stručnog osoblja u redovnim i posebnim obrazovnim procesima, stručno i naučno informiranje kroz distribuciju časopisa i publikacija, razmjenu resursa i usluga na temelju reciprociteta, kao i razvoj programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija u području forenzičnih ispitivanja i vještačenja.

Zaključeno je da će dosadašnja uspješna suradnja ove dvije agencije biti nastavljena i dodatno unaprijeđena te su u tom smislu dogovoreni budući mogući modaliteti suradnje.