Vijesti

02.06.2022.
Arhiva
Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja uzeo učešće na sastanku u vezi sa jačanjem kapaciteta sigurnosnih agencija u borbi brotiv cyber kriminala

Bosna i Hercegovina nastavlja jačanje kapaciteta sigurnosnih agencija u borbi brotiv cyber kriminala, te unaprijeđenje zakonodavstva u ovoj oblasti u skladu sa standardima Evropske unije. To su ujedno i ciljevi projekta “EU za borbu protiv cyber kriminala“ čiji rezultati i aktivnosti su predstavljeni 01.06.2022. godine u Sarajevu.

Projekat koji finansira EU sa milion eura provode austrijska Agancija za evropske integracije i ekonomski razvoj u suradnji sa Federalnim MUP-om Republike Austrije i MUP-om Republike Hrvatske. Provođenje ovog projekta je počelo u maju 2021. godine i nastavlja se do kraja ove godine. Projekat ima dvije komponente. Prva se odnosi na jačanje operativnih kapaciteta policijskih jedinica za borbu protiv cyber kriminala, a druga se odnosi na izradu smjernica za učinkovitiju borbu protiv cyber kriminala.

Na sastanku je podržana daljnja provedba specijaliziranih radionica, na kojima će austrijski i hrvatski eksperti sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, Agencije za policijsku podršku, MUP-a Republike Srpske, MUP-a FBiH, kantonalnih MUP-ova i Policije Brčko distrikta razmjenjivati najnovija znanja i vještine.