Vijesti

10.06.2022.
Aktuelne vijesti
Studijska posjeta u okviru Twinning projekta „EU 4 Fight Against Cybercrime in BiH“

Predstavnici Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja učestvovali su u studijskoj posjeti u okviru Twinning projekta „EU 4 Fight Against Cybercrime in BiH“ koja je održana od 06. do 10. 06. 2022. godine u Republici Hrvatskoj, odnosno u relevatnim institucijama iz oblasti borbe protiv cyber kriminala. Studijska posjeta je namijenjena isklјučivo službenicima koji rade na istragama u vezi sa cyber kriminalom i cyber omogućenim kriminalom i koji imaju relevatna znanja iz predmetne oblasti.

U maju 2021. godine je počelo je sprovođenje IPA 2017 Twinning projekta „EU 4 Fight Against Cybercrime in BiH“ u čijoj implementaciji učestvuje i Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja. Konzorciji Republike Austrije i Republike Hrvatske su nosioci projekta u trajanju od 18 mjeseci.

Cilј projekta je pobolјšan rad na efikasnom odvraćanju od cyber kriminala u skladu sa EU i međunarodnim standardima u Bosni i Hercegovini, odnosno bolјa pripremlјenost agencija za provođenje zakona u borbi protiv cyber kriminala, unutarnja i međunarodna suradnja, te usklađivanje legislative i izrada smjernica i procedura u vezi cyber kriminala sa Konvencijom o kibernetičkom kriminalu Vijeća Evrope i najbolјim europskim standardima, kao i pobolјšanje operativnih kompetencija policijskih jedinica koje se bave cyber kriminalom u Bosni i Hercegovini.