Vijesti

23.07.2022.
Arhiva
Održan radni sastanak direktora Instituta za akreditiranje BiH (BATA) i Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH (AFIV)

Dana 23.07.2022. godine, sa početkom u 10:00h, u prostorijama Instituta za akreditiranje BiH održan je radni sastanak direktora Instituta za akreditiranje BiH (BATA), mr.sc. Dražana Primorca, i direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH (AFIV), Radiše Samardžije.

Sastanak je vođen na temu predstojećih saradnji u vezi sa aktivnostima potvrđivanja akreditiranog područja Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH (LI-151-01), ali i proširenja AFIV akreditacije u dodatnim područjima ispitivanja.

Osim toga, raspravljalo se i o mogućnostima razvoja i unapređenja međusobne saradnje kroz potencijalnu edukaciju i razmjenu tehničkih eksperata i ocjenitelja.

(preuzeto sa www.bata.gov.ba)