Vijesti

21.10.2022.
Aktuelne vijesti
Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja na Regionalnom sastanku forenzičkih centara

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija uzeo je i ove godine učešće na Regionalnom sastanku forenzičkih centara koji organizira Forenzički centar Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore u suradnji sa OSCE Misijom u Crnoj Gori 20. i 21. 10. 2022. godine u Budvi.

Regionalni sastanak se organizira kao dio inicijative Forenzičkog centra za regionalno umrežavanje u istragama protiv prekograničnog kriminala i projekta OSCE-a iz 2022. „Jačanje kapaciteta i efikasnosti crnogorske policije u sprečavanju i borbi protiv teškog i organiziranog kriminala“. Ove godine, regionalni sastanak je fokusiran na praktičnu primjenu informacijskih tehnologija u digitalnoj forenzici.

Pored domaćina Regionalnog sastanka, Forenzičkog centra Uprave MUP-a Crne Gore i OSCE Misije u Crnoj Gori, učešće u skupu uzeli su i predstavnici Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije Federacije Bosne i Hercegovine, Jedinice za forenziku Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, Centra za kriminalistička vještačenja Ministarstva unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije, kao i Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku (NCKF) Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije.

Za vrijeme trajanja Regionalnog sastanka, predstavnici regionalnih forenzičkih centara imaće priliku da održe relevantne prezentacije na temu praktične primjene informacijskih tehnologija u digitalnoj forenzici iz domena svojih zakonskih nadležnosti i linija rada, a ispred Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja prezentaciju će održati šef Odsjeka za kriminalističko-tehnička vještačenja Mladen Stupar. Također, tokom Regionalnog sastanka učesnici će imati priliku i da razmijene iskustava i najbolјe prakse iz oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja te da osnaže međusobnu suradnju u bliskoj budućnosti kroz mogućnost donošenja multilateralnog memoranduma o uzajamnoj pomoći i podršci.

Završetak ovogodišnjeg regionalnog sastanka obilјežit će dodjela certifikata za sve učesnike, kao i donošenje zajedničkog zaklјučka o nastavku održavanja ovog stručnog skupa i narednih godina sa cilјem jačanja i promoviranja forenzike kao neizostavnog dijela u pružanju efikasne podrške nadležnim institucijama za sprovođenje zakona.