Vijesti

01.11.2022.
Arhiva

Javni oglas o prodaji službenog specijaliziranog vozila Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja

Na osnovu člana 1. Odluke o prodaji službenog specijaliziranog vozila Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, broj 14-5-02-2-496-1/22 od 24.10.2022. godine, a u vezi sa odredbama Instrukcije Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja - licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika - institucija BiH, broj 08-02-2-9207-1/16 od 31.10.2016. godine i Instrukcije o izmjenama i dopunama Instrukcije o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-4696-1/20 od 07.07.2020. godine, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja obajvlјuje javni oglas za prodaju specijaliziranog motornog vozila. Sve detalјe u vezi sa oglasom možete naći u prilogu ove objave.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57