Vijesti

11.01.2023.
Arhiva

Proširenje akreditacije preduslov za članstvo u Evropskoj mreži

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja u BiH Radiša Samardžija rekao je Srni da bi proširenjem obima akreditacije ovo tijelo ostvarilo preduslov za dobijanje statusa stalnog člana u Evropskoj mreži instituta za forenzičke nauke.

"Članstvo doprinosi i osavremenjavanju forenzičkih kapaciteta kroz nabavku i opremanje savremenim uređajima za rad, primjenu savremenih, sofisticiranih i standardizovanih metoda vještačenja i dobijanje sertifikata za njihovu primjenu, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih", rekao je Samardžija.On je ukazao da neizvjesna realizacija procedure za izradu nacrta zakona o registru izvršenih nalaza dezoksiribonukleinske kiseline /DNK/ i zaštiti podataka predstavlja problem za ostvarenje određenih dugoročnih ciljeva ove ustanove.

Samardžija je napomenuo da je Agencija potpisala ugovor sa Federalnim istražnim biroom koji reguliše pitanje korištenja Kombinovanog DNK-a indeksnog sistema za šta je neophodan preduslov zakonsko regulisanje procedura i primjene DNK analize, uzimajući u obzir da je jedna od nadležnosti Agencije i vođenje evidencija, statistika i baza podataka.

On je naveo da se u ovoj godini očekuje odobravanje reakreditacije Agencije, ali da proširenje područja akreditacije novim metodama, planirano za prošlu godinu, nije bilo moguće realizovati u predviđenom roku zbog nedostatka budžetskih sredstava, a što se odrazilo i na pripremu laboratorija koje djeluju u sastavu Agencije iz oblasti sistema upravljanja kvalitetom.

"To podrazumijeva i redovno servisiranje ključne opreme, a to je neizostavan korak prilikom dokazivanja validnosti metode. Uzimajući u obzir sve navedeno, stvaranjem neophodnih uslova već se preduzimaju sve potrebne mjere za podnošenje zahtjeva za proširenje područja akreditacije Institutu za akreditovanje BiH", rekao je Samardžija.

On je podsjetio da su u protekloj godini u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja kontinuirano obavljani poslovi prijema velikog broja naredbi od Tužilaštva BiH, Suda BiH, kantonalnih tužilaštava i sudova, okružnih tužilaštava, opštinskih i okružnih sudova, poslovi forenzičkih ispitivanja i vještačenja po zaprimljenim naredbama, kao i redovna svjedočenja zaposlenih na poslovima ispitivanja i vještačenja u sudskim procesima.

"Sprovodile su se i aktivnosti na realizaciji ciljeva kao što su povećanje laboratorijskih kapaciteta za sprovođenje forenzičkih ispitivanja i vještačenja, dodatna opremanja u uspostavljenim laboratorijama, pripremanje za proširenje obima akreditacije planiranim laboratorijskim metodama prema međunarodnom standardu i sticanje članstva u Evropskoj mreži forenzičkih instituta", rekao je Samardžija.

On je istakao da Agencija u saradnji sa Međunarodnom komisijom za nestale osobe preduzima sve neophodne korake kako bi počelo sprovođenje projekta "Nastavak podrške BiH da preuzme pitanje osoba nestalih u posljednjem sukobu i da preuzme veću odgovornost za proces".

Ovaj projekat se finansira sredstvima IPA dva programa.

"Realizaciji navedenih aktivnosti prethodili su mnogobrojni radni sastanci sa predstavnicima Komisije, kao i održavanje stručih obuka za zaposlene Agencije", rekao je Samardžija.

Samardžija je konstatova da je, zbog povećanog obima posla, u narednom periodu potrebno jačati kadrovsku strukturu u Agenciji, jer sa trenutnim brojem zaposlenih nije u mogućnosti da izvršava sve obaveze u roku, kao i da se dešava da se iz godine u godinu povećava broj prenesenih, neizvršenih naredbi.

"Situaciju dodatno otežava i činjenica da u Agenciju kontinuirano pristižu naredbe za vještačenje obimnijeg i komplikovanijeg sadržaja, iz oblasti opšteg kriminaliteta, privrednog i finansijskog kriminaliteta, krivotvorenja novca, zloupotrebe autorskih prava, krivičnih djela u oblasti zloupotrebe službenog položaja, mita i korupcije, pa sve do krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, ratnih zločina i terorizma", kaže Samardžija.

Tekst preuzet sa www.srna.rs

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57