Vijesti

27.01.2023.
Arhiva

Predstavnici Vlade Sjedinjenih Američkih Država u posjeti Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja 27. 01. 2023. godine posjetili su predstavnici Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa kojima je već ostvarena saradnja kroz Globalni program pomoći u borbi protiv terorizma.

Tom prilikom održan je sastanak sa g. Lijem Leruzijem, savjetnikom-mentorom za digitalnu forenziku i borbu protiv terorizma i g. Matanom Mejerom, šefom kancelarije međunarodne veze za borbu protiv narkotika u Ambasadi SAD u Sarajevu.

Tema sastanka bila je da se gospodin Mejer informiše o Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja i njenoj ulozi u istragama narkotika i testiranju nezakonitih narkotika. Kancelarija međunarodne veze za borbu protiv narkotika u Ambasadi SAD u Sarajevu istražuje načine za pomoć Agenciji u vidu stručnih obuka i opremanja s obzirom na to da je u Agenciji već 2015. godine sa radom počela Laboratorija za hemijsko-fizička vještačenja. Na kraju posjete dogovoreni su pravci i modaliteti buduće suradnje.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57