Vijesti

03.03.2023.
Najnovije vijesti

Nastavak suradnje sa Međunarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP)

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija sa svojim suradnicima Sanjom Pržulј, šefom Odjelјenja za podršku, i Unom Morankić, stručnim savjetnikom za analizu DNK, održao je danas, 03. 03. 2023. godine, radni sastanak sa predstavnicima Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) Metjuom Holidejem, šefom Programa za zapadni Balkan, i Samirom Krehić, zamjenikom šefa Programa.

Teme ovog radnog sastanka bile su, između ostalog, i prezentiranje dosadašnjih preduzetih mjera kao i nastavak suradnje u vezi sa sprovođenjem projekta "Nastavak podrške BiH da preuzme pitanje osoba nestalih u poslјednjem sukobu i da preuzme veću odgovornost za proces" koji se finansira sredstvima IPA II programa. Održavanjem prethodnih sastanaka uspostavlјen je osnov za realizaciju projektnih aktivnosti za šta je od izuzetne važnosti bilo i održavanje stručih obuka za zaposlene Agencije u Laboratoriji za biološka vještačenja i DNK analizu, kako u prostorijama Agencije, tako i u prostorijama Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u Hagu. Tokom današnjeg sastanka dogovorene su dalјe aktivnosti sa cilјem uspješne implementacije projekta koje predviđaju i građevinsko prilagođavanje prostorija Agencije, nabavku opreme kao i edukovanje zaposlenih.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57