Vijesti

24.04.2023.
Arhiva

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja ponovo primila u posjetu studente

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija poželio je danas, 24.04.2023. godine, dobrodošlicu studentima druge godine Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu koji su, predvođeni prof. dr Nebojšom Bojanićem, posjetili Agenciju.

Nakon pozdravnih riječi i upućenih želјa za što bolјim uspjehom na studijama, studenti su se upoznali sa radom Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, laboratorijskim kapacitetima i metodama i postignutim rezultatima.

Na završetku posjete, predmetni profesor i studenti su izrazili zadovolјstvo ovom posjetom, zahvalnost na kvalitetnoj organizaciji posjete i korisnim informacijama koje su ovom prilikom dobili te istakli da će im iste biti od velikog značaja tokom njihovog studiranja.

Posjete studenata druge godine Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu bit će realizirane i u narednom periodu tokom mjeseca maja, u nekoliko različitih grupa.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57