Vijesti

15.12.2023.
Najnovije vijesti

Stručna posjeta studenata Elektrotehničkog fakulteta Agenciji

U stručnoj posjeti Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja boravili su danas, 15. 12. 2023. godine, prof. dr Saša Mrdović i studenti druge godine master studija na odsjeku za Računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Svrha ove posjete je upoznavanje sa radom laboratorije koja se, između ostalog, bavi i forenzičkim ispitivanjem opreme za obradu i čuvanje digitalnih podataka, mobilnih telefona i SIM kartica.

U okviru obaveznog nastavnog plana i programa kroz predmet Tehnologije sigurnosti studenti uče i o digitalnoj forenzici i ova posjeta im omogućuje da vide i steknu neophodna znanja kako se digitalna forenzika radi u praksi i u skladu sa standardima. Sveobuhvatnim prezentacijama te obilaskom relevantnih laboratorija studente su sa organizacijom rada te metodama forenzičkih ispitivanja i vještačenja upoznali zaposleni u Odsjeku za vještačenja digitalnih dokaza.

Studenti druge godine master studija na odsjeku za Računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predvođeni prof. dr Sašom Mrdovićem posjećuju Agenciju već nekoliko godina zaredom, što govori u prilog tome da su Agencija i njene laboratorije opravdale svoju reputaciju respektabilne institucije za pružanje pomoći obrazovnim ustanovama kao i tijelima za sprovođenje zakona.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57