Vijesti

21.12.2023.
Najnovije vijesti

Uposleni Agencije prisustvovali seminaru na temu javnih nabavki

U hotelu „Hills“ u Sarajevu 20. 12. 2022. godine održan je seminar na temu javnih nabavki u kojem su učešće uzeli u zaposleni Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Dragana Milidragović, šef Odsjeka za finansijsko-materijalne poslove i upravljanje budžetom, i Dragana Bojanić, viši stručni suradnik za analizu, planiranje i kontrolu finansijskog poslovanja.

Seminar o javnim nabavkama pokrivao je četiri teme i to: Novi pravilnik o e-aukcijama, Demontracija novih pravila u sistemu e-Nabavke, Puštanje novih pravila o e-aukcijama 01. 01. 2024. godine i Puštanje novog portala. Među predavačima na seminaru bili su certificirani predavači javnih nabavki Mirnesa Mašić, Dario Kihli, Admir Čebić i Sulejman Aljović.

Sticanjem novih znanja, razmjenom iskustava i upoznavanjem sa novitetima u oblasti javnim nabavki tokom seminara zaposleni Agencije će na lakši i bolјi način prevazilaziti eventualne prepreke u svom radu i blagovremeno ispunjavati obaveze koje proizilaze iz obavljanja svojih radnih zadataka.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57