Vijesti

05.03.2024.
Najnovije vijesti

Posjeta gradonačelnika Istočnog Sarajeva Agenciji

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija primio je danas, 5. marta 2024. godine, u posjetu gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubišu Ćosića u prostorijama Agencije.

Tom prilikom, direktor Radiša Samardžija informirao je gradonačelnika Istočnog Sarajeva o dosadašnjem radu i razvoju Agencije, problemima sa kojima se susreće te planovima za naredni period. Za vrijeme posjete gradonačelnika Ćosića upriličen je i obilazak uspostavlјenih laboratorijskih kapaciteta Agencije.

Nakon posjete, gradonačelnik Ćosić čestitao je Agenciji na dosadašnjem radu i postignutim rezultatima te izrazio nadu da će se ova sigurnosna institucija i dalјe razvijati sa cilјem pružanja efikasnijih usluga forenzičkih ispitivanja i vještačenja pravosudnim organima i policijskim agencijama na svim nivoima vlasti.

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja dobila je Odlukom Vijeća ministara BiH 2010. godine trajni smještaj u Istočnom Sarajevu veličine 1135m², te je jedna od četiri državne institucije koje su smještene na teritoriji Grada Istočno Sarajevo.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57