Vijesti

09.06.2017.
Arhiva
U Agenciji održan sastanak Projekta 57 "Jačanje forenzičke mogućnosti u istraživanju CBRN incidenata centara inicijativa regiona u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi"

U Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja 05.06.2017. godine održan je sastanak Projekta 57 "Jačanje forenzičke mogućnosti u istraživanju CBRN (hemijski, biološki, radiološki i nuklearni rizik) incidenata centara inicijativa regiona u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi", a koji je uslijedio kao sastavni dio plana tehničkih posjeta balkanskim partnerskim zemljama nakon održavanja kick-off sastanka Projekta 57 u Beogradu u periodu od 30. maja do 1. juna 2017. godine.

Na sastanak bili su pozvani predstavnici Ministarstva vanjskih poslova BiH, Tužilaštva BiH, Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, kao i predstavnici kriminalističko-tehničkih centara entitetskih i svih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Teme sastanka su, između ostalog, bile procjena trenutnog stanja u vezi sa CBRN istragama, obezbjeđivanje opreme za podršku CBRN forenzičkim istragama i kriminalistička identifikacija i razmjena informacija između zemalja u regionu. Izvršena je analiza postojeće opreme i objekata za forenzičke CBRN istrage i izrađen plan daljeg rada.