Vijesti

27.09.2017.
Aktuelne vijesti
Posjeta Marka Džigumovića i Larise Muslimović iz IPA 2012 Twinning projekta Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

U Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja 27. septembra 2017. godine održan je sastanak zamjenika direktora Seada Hadžića i njegovih saradnika sa Markom Džigumovićem, dugoročno angažiranim ekspertom u okviru projekta „Jačanje provedbe zakona“ – IPA 2012, Komponenta 1, i Larisom Muslimović. Ovom prilikom razgovarano je o razvoju i proširenju saradnje u budućnosti u okviru navedenog projekta, kao i o organiziranju eventualnih obuka za zaposlene u Agenciji.