Vijesti

18.12.2017.
Arhiva
Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti prevencije korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja (AFIV) potpisali su danas, 18.12.2017. godine, u službenim prostorijama AFIV-a u Istočnom Sarajevu Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti prevencije korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije. Memorandum su potpisali direktor APIK-a Hasim Šabotić i zamjenik direktora AFIV-a Sead Hadžić.

Memorandum je zasnovan na Zakonu o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, podržan je državnom Strategijom za borbu protiv korupcije 2015-2019., a definiše oblasti i međusobne mehanizme saradnje, koordinacije i pružanja podrške.

Direktor APIK-a Šabotić i zamjenik direktora AFIV-a Hadžić iskazali su zadovoljstvo zbog potpisanog memoranduma i buduće saradnje između dvije institucije koja će biti od obostranog interesa.