Vijesti

18.01.2018.
Arhiva
Posjeta pomoćnika načelnika Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“

U Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja 17. januara 2018. godine održan je sastanak direktora g. Neđa Kojića sa g. Draženom Maykom, pomoćnikom načelnika Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ iz Zagreba. Ovom prilikom g. Mayka je čestitao g. Kojiću na imenovanju za direktora Agencije, a razgovarano je i o dosadašnjoj saradnji koja je ocijenjena veoma uspješnom, mogućnostima i obavezama Agencije, kao i o planovima za proširenje saradnje u budućnosti.