Vijesti

25.01.2018.
Arhiva
Direktor Agencije posjetio Forenzički centar Uprave policije Crne Gore

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Neđo Kojić posjetio je Forenzički centar Uprave policije Crne Gore 24. januara 2018. godine.

Ovom prilikom direktor Kojić je sa rukovodstvom Forenzičkog centra razgovarao o dosadašnjoj uspješnoj suradnji čiji osnov je Protokol o suradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja, potpisan 20. decembra 2013. godine u Budvi. Ovim Protokolom je otvorena mogućnost direktne saradnje između Agencije i Forenzičkog centra u skladu sa zakonskim nadležnostima, kao i razmjena stručnog kadra po forenzičkim segmentima. Također, na sastanku je izražen obostrani interes za kontinuitetom suradnje i to u vidu organiziranja zajedničkih edukacija i vršenja forenzičkih ispitivanja i vještačenja na zahtjev druge strane.