Laboratorija za vještačenje foto i video materijala

Sa opremanjem i radom laboratorije se započelo u drugoj polovini 2012. godine. Laboratorija posjeduje specijalizovane forenzičke softvere koji se koriste za forenzičku analizu foto i video materijala. Ovi softveri se koriste u velikom broju forenzičkih laboratorija i omogućavaju rad na različitim formatima videa i fotografija bez izmjena na originalu.

Laboratorija za vještačenje foto i video materijala

U laboratoriji za vještačenje foto i video materijala se vrše specifična vještačenja i analize u oblastima:

  • Poboljšanje zamračenih scena i jačine osvjetljenosti, korigovanje kontrasta i perspektive gledanja (npr. kod tablica automobila);
  • Mogućnost korigovanja zamućenosti slika ili video materijala;
  • Poboljšanje detalja slike i izdvajanje željenog okvira (frejma) iz video snimaka;
  • Mogućnost izrade foto-dokumentacije od izdvojenih fotografija;
  • Mogućnost mjerenja visine osoba ili predmeta u prostoru;
  • Mogućnost provjere autentičnosti fotografije odnosno da li je na istoj vršena određena manipulacija.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57